Psychosomatická záťaž sestier počas pandémie COVID-19

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Ďalší autori:Myronyuk S. Ivan
  Vydavateľstvo:Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Časopis slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (06) 2021, s.51-54
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1339- 5920