Využitie nefarmakologických metód pri liečbe demencie v ZSS = Use of non-pharmacological methods in the treatment of dementia in social services facilities

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019., s. 18-30
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISBN 978-80-561-0687-7