Projekty a granty

Počet nájdených projektov: 1

Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien.

Číslo projektu:029KU-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 2018
Vedúci projektu FPV:doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.