Vplyv hypoxie na vybrané laboratórne parametre erytrocytov a metabolizmu

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Miriam Tupá, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2020
    ISBN:ISSN 1337-723X