Stereotaktická rádioterapia v liečbe nemalobunkového karciómu pľúc

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
    Rok vydania:2021