Zdravotnícki záchranári a uspokojovanie potrieb zomierajúcich v prednemocničnej starostlivosti = Paramedics and Meeting the Needs of Dying in Prehospital Care

    Informácie o publikácii