Absolvent štud. programu rádiologická technika

  • ovláda vyšetrovacie metódy v rádiológii, v radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne
  • samostatne vykonáva na základe indikácie lekára rádiologické zobrazovacie vyšetrenia (RTG, CT, MRI, a i.), plní úlohu aplikujúceho odborníka, pričom má plnú zodpovednosť za realizáciu týchto postupov
  • samostatne vykonáva ožarovacie techniky v radiačnej onkológii na základe predpisu lekára
  • má vedomosti o rádiofarmakách, ich príprave, dávkovaní a zásadách práce s otvorenými žiaričmi, ktoré sa používajú v nukleárnej medicíne
  • má vedomosti o anatómii a fyziológii človeka, poznatky z oblasti patologickej fyziológie a chirurgie
  • pozná fyzikálne princípy prístrojovej techniky využívanej v rádiológii, v radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne
  • má poznatky a dokáže plne využívať rádiologickú techniku s ohľadom na maximálnu bezpečnosť pacienta a zdravotníckeho personálu,
  • má teoretické vedomosti a praktické poznatky pre získanie kvalifikácie k odbornému dohľadu nad dodržiavaním radiačnej ochrany 

  Brožúra na stiahnutie