Využitie nefarmakologických liečebných postupov u seniorov v komunitnej a v ústavnej starostlivosti = Use of non-pharmacological therapeutic procedures of seniors in community and institutional care

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, PhDr. Mária Novysedláková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Olomouc (Česko) : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 85-87
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-244-5344-6