Primárna rádioterapia skvamocelulárnych karcinómov hlavy a krku

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2021