Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2018
    ISBN:ISSN 1452-3981