Význam fotodokumentácie v práci sestry = The Importance of Photodocumentation in the Work of Nurse

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
    Rok vydania:2018
    ISBN:ISSN 1337-723X