Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Vydavateľstvo:Ed. P. Vansač et al. Wyžsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Warszawie. Katedra Filozofii. 2018. 309 s.
    Rok vydania:2018
    ISBN:83-89884-02-X