PhDr. Martin Gábor, absolvent študijného programu fyzioterapia

    „Štúdium na Katolíckej Univerzite mi otvorilo bránu do poznania fyzioterapie“
    • absolvent bakalárskeho študijného programu fyzioterapia z roku 2013/2014
    • od roku 2018 pracuje ako fyzioterapeut – špecialista na poruchy CNS v súkromnej neštátnej ambulancii SvalZ

    Svoje štúdium na vysokej škole som začal na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde som v akademickom roku 2011/2012 nastúpil na štúdium bakalárskeho študijného programu fyzioterapia. V štúdiu som pokračoval ďalej, aj keď nie na FZ KU. V roku 2016 som ukončil magisterské štúdium a v roku 2019 rigorózne štúdium. Od roku 2016 som absolvoval viaceré kurzy a školenia a od roku 2019 som zaradený do špecializačného programu Fyzioterapia porúch CNS.

    Štúdium na FZ KU v Ružomberku mi otvorilo bránu do poznania fyzioterapie a počas štúdia som nadobudol istotu, že toto je oblasť, ktorej sa chcem v živote venovať. Ďalšie štúdium a nadobudnutá prax ma v tomto presvedčení iba utvrdzujú.