Evaluation of health in nursing = Hodnotenie kontroly zdravia v ošetrovateľstve

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Vydavateľstvo:1st ed. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2017
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-80-558-1185-7