Rok 2017 z pohľadu Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2018
    ISBN:ISSN 1338-4171