Projekty a granty

  Počet nájdených publikácií: 89

  Effect of intermittent ELF-MF on umbilical cord blood lymphocytes

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-8187-074-3

  Efekt kalykulínu a na formovanie γH2AX/53BP1 fokusov a apoptózu v ľudských lymfocytoch pupočníkovej krvi : Calyculin A Effect on γH2AX/53BP1 Focus Formation and Apoptosis in Human Umbilical Cord Blood Lymphocytes

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0903-8

  BCR/ABL preleukemic fusion gene in subpopulations of hematopoietic stem and progenitor cells from human UCB

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 0028-2685

  Effect of intermittent ELF MF on umbilical cord blood lymphocytes

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 0197-8462

  DNA damage response and apoptosis induced by hyperthermia in human umbilical cord blood lymphocytes

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 0887-2333

  Evaluation of calyculin a effect on γH2AX/53BP1 focus formation and apoptosis in human umbilical cord blood lymphocytes

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1422-0067

  Imaging flow cytometry and fluorescence microscopy in assessing radiation response in lymphocytes from umbilical cord blood and cancer patients

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1552-4922

  Mapping of static magnetic fields near the surface of mobile phones

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 2045-2322

  Cystic echinococcosis in Slovakia - human cases and seroepidemiological study

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 2299-0631

  Kliešť obyčajný ako vektor infekčných chorôb v podmienkach Liptovskej kotliny

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Je larválna toxokaróza na Slovensku častá? : Výsledky séroepidemiologického prieskumu u ľudí

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8077-583-4

  Súčasná epidemiológia a diagnostika lymskej boreliózy

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Kliešťami prenášané infekcie a informovanosť polupácie

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Seroepidemiology of human toxocariasis in selected population groups in Slovakia: A cross-sectional study

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Oxford, Elsevier, Roč. 13, č. 8
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1876-0341

  Celogenómové sekvenovanie a M.tuberculosis: príprava vzoriek a analýza sekvenčných dát

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd.. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-8187-070-5

  Mutačná variabilita v géne pncA spojená s rezistenciou na prvolíniové antituberkulotikum pyrazínamid

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-8187-111-5

  Identifikácia jednonukleotidových polymorfizmov asociovaných s multirezistenciou Mycobacterium tuberculosis prostredníctvom celogenómového sekvenovania : porovnanie základných bioinformatických nástrojov.

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-8187-093-4

  Liečba XDR-TB: boj s veternými mlynmi?

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha (Česko) : Trios. Roč. 80, č. 1
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1213-810X

  Analýza vybraných laboratórnych parametrov u pacientov s tuberkulózou

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-8187-093-4

  Epidemiologická situácia tuberkulózy na Slovensku - aktualizácia údajov

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha (Česko) : Trios.Roč. 79, č. 5
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1213-810X