Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien.

Informácie o projekte

Číslo projektu:029KU-4/2016
Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 2018
Vedúci projektu FPV:doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.
Spoluriešitelia:

doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH

PhDr. Eva Moraučíková, PhD.

PhDr. Eva Lazárová

Zahraničný projekt:nie