Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien.

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:029KU-4/2016
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 2018
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD.
  Spoluriešitelia:

  doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH
  PhDr. Eva Moraučíková, PhD.
  PhDr. Eva Lazárová

  Zahraničný projekt:nie