Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku

Fakulta zdravotníctva
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
Námestie A. Hlinku 48
034 01, Ružomberok

 

Facebook:

Katedra Urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU v RK