Obezita u žien v staršom veku = Obesity in women in older age

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
    Vydavateľstvo:In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. – ISSN 1336-183X. – ISSN (online) 1339-5920. – Roč. 16, č. 5 (2018), s. 32-33 [tlače
    Rok vydania:2018