Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Marcela Ižová PhD., PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.
    Rok vydania:2017
    ISBN:ISSN 2450-4289