Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Vydavateľstvo:VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2021
    Rok vydania:2021
    ISBN:978-80-561-0903-8