Fakulta zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48
034 01, Ružomberok
Slovakia

Študijné oddelenie: +421 918 722 182, studijne.fz@ku.sk
fb Fakulta zdravotníctva
Sekretariát dekana: +421 44 430 4317, sekretariat.fz@ku.sk
Vyhľadávanie zamestnancov

Kde nás nájdete

 

Identifikačné údaje organizácie

  IČO: 37 80 12 79

  DIČ: 20 21 51 24 27

  IČ DPH: SK20 21 51 24 27

 

formát e-mail adries pracovníkov Fakulty zdravotníctva: meno.priezvisko@ku.sk