• na lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania sa nevyžaduje špeciálne tlačivo

  Výsledky prijímacieho konania

  Elektronická prihláška pre Bc., Mgr., PhD.

  • všetko prebieha elektronicky bez zložitého vyplňovania papierových tlačív
  • možnosť priebežnej kontroly spracovania prihlášky
  • vyplnenú el. prihlášku treba vytlačiť a poslať poštou spolu s potrebnými prílohami
  • na lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania sa nevyžaduje špeciálne tlačivo

   

   Študijné oddelenie FZ KU

  • kontakty na študijné odelenie Fakulty zdravotníctva a na referentky pre konkrétny štúdijný odbor

   

  Deň otvorených dverí FZ KU 

  • chcem vedieť viac ako Fakulta zdravotníctva ponúka kvalitné vzdelanie
  • študenti majú možnosť participovať aj na mimoškolských aktivitách a zúčastňovať sa na súťažiach