Elektronická prihláška pre Bc., Mgr., PhD.

  • všetko prebieha elektronicky bez zložitého vyplňovania papierových tlačív
  • možnosť priebežnej kontroly spracovania prihlášky
  • nižší poplatok za prijímacie konanie oproti papierovej prihláške

   

   Študijné oddelenie FZ KU

  • kontakty na študijné odelenie Fakulty zdravotníctva a na referentky pre konkrétny štúdijný odbor

   

  Deň otvorených dverí FZ KU 

  • chcem vedieť viac ako Fakulta zdravotníctva ponúka kvalitné vzdelanie
  • študenti majú možnosť participovať aj na mimoškolských aktivitách a zúčastňovať sa na súťažiach