Pohľad sestier na výskyt a riešenie sociálnych problémov u hospitalizovaných pacientov

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
    Vydavateľstvo:Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2017, s. 9 – 19
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-80-89542-66-6.