Sekretariát dekana  

  Email: sekretariat.fz@ku.sk       

  Tel.: 044 430 4317

  0918 722 196

                

  Mgr. Dana Kaščáková

  Sekretariát dekana, Referentka a sekretárka katedry rádiologickej techniky a verejného zdravotníctva, Nepedagogický zamestnanec

                                 

  Študijné oddelenie

  Email: studijne.fz@ku.sk                        

  Ing. Jana Pudišová

  Vedúci študijného oddelenia, Referentka pre štúdijný odbor ošetrovateľstvo

  Mária Šidová

  Referentka pre štúdijný odbor fyzioterapia, rádiologická technika, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, urgentná zdravotná starostlivosť, verejné zdravotníctvo

  Referentka pre celoživotné vzdelávanie

  Ing. Slávka Marhoferová

  Referentka pre celoživotné vzdelávanie

                                                 

  Fakulný koordinátor pre ECTS

  PhDr. Katarína Zrubáková PhD.

  Tajomníčka katedry, Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

                                                   

  Personálne a mzdové oddelenie

  Mgr. Monika Olosová

  Personalistka a mzdárka, Referentka a sekretárka katedry fyzioterapie

                                                   

  Ekonomické oddelenie

                                                   

  Stredisko informačných technológií

                          

  Prevádzkové oddelenie

                                                   

  Informátor

   

                                                   

  Školník