Sekretariát dekana  

  Email: sekretariat.fz@ku.sk       

  Tel.: 044 430 4317

  0918 722 196

                

  Mgr. Dana Kaščáková

  Sekretariát dekana, Referentka a sekretárka katedry rádiologickej techniky a verejného zdravotníctva, Nepedagogický zamestnanec

                                 

  Študijné oddelenie

  Email: studijne.fz@ku.sk                        

  Mgr. Monika Bírošová

  Referentka pre študijný odbor fyzioterapia, rádiologická technika, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, urgentná zdravotná starostlivosť, verejné zdravotníctvo

  Ing. Jana Pudišová

  Vedúci študijného oddelenia, Referentka pre štúdijný odbor ošetrovateľstvo

  Mária Šidová

  Referentka pre štúdijný odbor fyzioterapia, rádiologická technika, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, urgentná zdravotná starostlivosť, verejné zdravotníctvo

  Referentka pre celoživotné vzdelávanie

  Ing. Slávka Marhoferová

  Referentka pre celoživotné vzdelávanie

                                                 

  Fakulný koordinátor pre ECTS

  PhDr. Katarína Zrubáková PhD.

  Tajomníčka katedry, Vysokoškolská učiteľka, Docentka

                                                   

  Personálne a mzdové oddelenie

  Mgr. Monika Olosová

  Personalistka a mzdárka, Referentka a sekretárka katedry fyzioterapie

                                                   

  Ekonomické oddelenie

                                                   

  Stredisko informačných technológií

                          

  Prevádzkové oddelenie

                                                   

  Informátor

   

                                                   

  Školník