Sekretariát dekana  

  Email: sekretariat.fz@ku.sk       

  Tel.: 044 430 4317

  +421918 722 183

                

  Mgr. Dana Kaščáková

  Odborný referent, Sekretariát dekana, Referentka a sekretárka katedry rádiologickej techniky a verejného zdravotníctva, Nepedagogický zamestnanec

                                 

  Študijné oddelenie

  Email: studijne.fz@ku.sk                        

  Mgr. Monika Bírošová

  Referentka pre študijné odbory fyzioterapia, rádiologická technika, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, urgentná zdravotná starostlivosť, verejné zdravotníctvo

  Ing. Jana Pudišová

  Referentka pre štúdijný odbor ošetrovateľstvo

  Referentka pre celoživotné vzdelávanie

  Ing. Slávka Marhoferová

  Referentka pre celoživotné vzdelávanie

                                                 

  Fakulný koordinátor pre ECTS

  PhDr. Katarína Zrubáková PhD.

  Tajomníčka katedry, Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka

                                                   

  Personálne a mzdové oddelenie

  Mgr. Monika Olosová

  Referentka, Referent personálnej, mzdovej agendy a doktorandského štúdia, Nepedagogická zamestnankyňa

                                                   

  Ekonomické oddelenie

  Mgr. Janka Bugáňová

  Odborný referent - rozpočtár

  Mgr. Alena Zaťková

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

                                                   

  Stredisko informačných technológií

  Mgr. Milan Kaman

  Správca bezpečnosti informačných a komunikačných technológií

                          

  Prevádzkové oddelenie

                                                   

  Informátor

   

                                                   

  Školník