Prevencia kardiovaskulárnych ochorení u žien v klimaktériu = Prevention of Cardiovascular Diseases in Women in Menopause

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Rok vydania:2017
    ISBN:ISSN 1337-723X