Realizácia nefarmakologickej liečby v ústavnej starostlivosti o seniorov = Implementation of non-pharmacological treatment in institutional care of seniors

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD., PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Vydavateľstvo:Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
    Rok vydania:2017
    ISBN:ISSN 1339-5920