Ošetrovateľstvo

  Česká republika

   

  POĽSKO

  Akademia Polonijna w Czestochowie (počet osôb 2)

  http://en.ap.edu.pl/study-nursing-in-english/

  Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego (počet osôb 3)

  https://www.ka.edu.pl/

  Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile (počet osôb 3)

  http://www.pwsz.pila.pl/

  Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu (počet osôb 3)

  http://www.pwsz-ns.edu.pl/

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (počet osôb 2)

  http://www.ujk.edu.pl/

  Uniwersytet Rzeszowski (počet osôb 2)

  http://univ.rzeszow.pl/

  Wyzsza Szkola Biznesu a Przedsiebiorczosci, Ostrowiec (počet osôb 2)

  http://wsbip.edu.pl/

  Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku (počet osôb 2)

  http://www.pwsz-sanok.edu.pl/

  University of Applied Sciences in Nysa (počet osôb 2)

  http://universitynysa.cn/

  MAĎARSKO

  Szent Istvan Egyetem University (počet osôb 2)

  https://szie.hu//

  CHORVÁTSKO

  Catholic University of Croatia (počet osôb 5)

  http://www.unicath.hr/

  Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (počet osôb 2)

  http://www.unios.hr/

  University of Rijeka (počet osôb 2)

  https://www.uniri.hr/index.php?lang=en

  SLOVINSKO

  Alma Mater Europaea (počet osôb 3)

  http://almamater.si/

  University of Maribor (počet osôb 2)

  https://www.um.si/Strani/default.aspx

  TALIANSKO

  Universita degli studi di Foggia (počet osôb 2)

  https://www.unifg.it/

  ŠPANIELSKO

  Universidad Catholica Santa Teresa de Jesus de Avila (počet osôb 3)

  https://www.ucavila.es/estudiaconnosotros.php

  BULHARSKO

  Medical University of Plovdiv (počet osôb 2)

  https://mu-plovdiv.bg/en/

  LITVA

  Klaipeda State College (počet osôb 2)

  https://www.ku.lt/en/

  LOTYŠSKO

  Riga Stradins University (počet osôb 2)

  https://www.rsu.lv/

   

  FYZIOTERAPIA

  ČESKÁ REPUBLIKA

  Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Zdravotne sociální fakulta (počet osôb 2)

  http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat

  Univerzita J. Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií (počet osôb 3)

  http://fzs.ujep.cz/

  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií (počet osôb 2)

  http://fzs.zcu.cz/

  POĽSKO

  Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego (počet osôb 2)

  https://www.ka.edu.pl/

  Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile (počet osôb 3)

  http://www.pwsz.pila.pl/

  Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu (počet osôb 3)

  http://www.pwsz-ns.edu.pl/

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (počet osôb 2)

  http://www.ujk.edu.pl/

  Uniwersytet Rzeszowski (počet osôb 2)

  http://univ.rzeszow.pl/

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu (počet osôb 4)

  http://awf.wroc.pl/en/index

  Wyzsza Szkola Administracji w Bielsku-Bialej (počet osôb 3)

  http://wsa.bielsko.pl/

  Wyzsza Szkola Biznesu a Przedsiebiorczosci w Ostrowcu Swietokrzyskim (počet osôb 2)

  http://wsbip.edu.pl/

  CHORVÁTSKO

  University of Rijeka (počet osôb 2)

  https://www.uniri.hr/index.php?lang=en

  SLOVINSKO

  Alma Mater Europaea (počet osôb 3)

  http://almamater.si/

  TALIANSKO

  Universita degli studi di Foggia (počet osôb 2)

  https://www.unifg.it/

  ŠPANIELSKO

  Universidad Catholica Santa Teresa de Jesus de Avila (počet osôb 2)

  https://www.ucavila.es/estudiaconnosotros.php

  BULHARSKO

  Medical University of Plovdiv (počet osôb 2)

  https://mu-plovdiv.bg/en/

  LITVA

  Klaipeda State College (počet osôb 2)

  https://www.ku.lt/en/

  LOTYŠSKO

  Riga Stradins University (počet osôb 2)

  https://www.rsu.lv/

   

  LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

  ČESKÁ REPUBLIKA

  Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Zdravotne sociální fakulta (počet osôb 2)

  http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat

  Ostravská univerzita, Fakulta medicíny (počet osôb 2)

  http://lf.osu.cz/

  POĽSKO

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (počet osôb 2)

  http://www.ujk.edu.pl/

  CHORVÁTSKO

  University of Rijeka (počet osôb 2)

  https://www.uniri.hr/index.php?lang=en

   

  RÁDIOLÓGIA

  Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Zdravotne sociální fakulta (počet osôb 2)

  http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat

  Ostravská univerzita, Fakulta medicíny (počet osôb 2)

  http://lf.osu.cz/

  CHORVÁTSKO

  University of Rijeka (počet osôb 2)

  https://www.uniri.hr/index.php?lang=en

   

  URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií (počet osôb 2)

  http://fzs.zcu.cz/

  POĽSKO

  Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego (počet osôb 2)

  https://www.ka.edu.pl/

  Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu (počet osôb 3)

  http://www.pwsz-ns.edu.pl/

  Uniwersytet Rzeszowski (počet osôb 2)

  http://univ.rzeszow.pl/

  SLOVINSKO

  University of Maribor (počet osôb 2)

  https://www.um.si/Strani/default.aspx

   

  VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

  Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Zdravotne sociální fakulta (počet osôb 2)

  http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat

  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií (počet osôb 2)

  http://fzs.zcu.cz/

  POĽSKO

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (počet osôb 4)

  http://www.ujk.edu.pl/

  Uniwersytet Rzeszowski (počet osôb 2)

  http://univ.rzeszow.pl/

  CHORVÁTSKO

  University of Rijeka (počet osôb 2)

  https://www.uniri.hr/index.php?lang=en