Uspokojovanie spirituálnych potrieb zomierajúcich pacientov z pohľadu pracovníkov v zdravotníctve z hľadiska praxe

  Projekt č. 034KU-4/2013 - spoluriešiteľ

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:KEGA
  Koordinujúca organizácia:Katolícka univerzita v Ružomberku
  Číslo projektu:034KU-4/2013
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 31. Dec 2015
  Zahraničný projekt:nie