Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 79

  Cystic echinococcosis in Slovakia - human cases and seroepidemiological study

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 2299-0631

  Kliešť obyčajný ako vektor infekčných chorôb v podmienkach Liptovskej kotliny

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Je larválna toxokaróza na Slovensku častá? : Výsledky séroepidemiologického prieskumu u ľudí

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Košice (Slovensko) : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-8077-583-4

  Súčasná epidemiológia a diagnostika lymskej boreliózy

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Kliešťami prenášané infekcie a informovanosť polupácie

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Seroepidemiology of human toxocariasis in selected population groups in Slovakia: A cross-sectional study

  Autor/Kolektív:RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Oxford, Elsevier, Roč. 13, č. 8
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1876-0341

  Celogenómové sekvenovanie a M.tuberculosis: príprava vzoriek a analýza sekvenčných dát

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd.. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-8187-070-5

  Mutačná variabilita v géne pncA spojená s rezistenciou na prvolíniové antituberkulotikum pyrazínamid

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-8187-111-5

  Identifikácia jednonukleotidových polymorfizmov asociovaných s multirezistenciou Mycobacterium tuberculosis prostredníctvom celogenómového sekvenovania : porovnanie základných bioinformatických nástrojov.

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-8187-093-4

  Liečba XDR-TB: boj s veternými mlynmi?

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha (Česko) : Trios. Roč. 80, č. 1
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1213-810X

  Analýza vybraných laboratórnych parametrov u pacientov s tuberkulózou

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-8187-093-4

  Epidemiologická situácia tuberkulózy na Slovensku - aktualizácia údajov

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha (Česko) : Trios.Roč. 79, č. 5
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 1213-810X

  Detection of resistance to anti-tuberculosis drugs in the clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis from Slovakia through comparison between phenotypic and genetic methods and evaluation of resistance levels with clinical parameter

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Kraków (Poľsko) : Polskie Towarzystwo Fizjologiczne
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISSN 0867-5910

  FATE: the new partnership to Fight Against TB in Central and Eastern Europe

  Autor/Kolektív:RNDr. Igor Porvazník PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN 1473-3099

  Ružomberské zdravotnícke dni 2017

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0497-2

  Ružomberské zdravotnícke dni 2018

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Ružomberské zdravotnícke dni 2019

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0

  Trombocyty z celej krvi poolované deleukotizované - naše skúsenosti = Platelets Pooled Leucocyte - Depleted from Whole Blood - Our Experience

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Metódy molekulárnej biológie - hybridizačné metódy = Methods of Molecular Biology - Hybridization Methods

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0599-3

  Masívna transfúzia a protokol masívnej transfúzie = Massive Transfusion and Massive Transfusion Protocol

  Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0699-0