Súčasné možnosti diagnostiky a terapie chronickej myelocytovej leukémie = Current Possibilities of diagnosis and Therapy of Chronic Myelocytic Leukemia

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA, RNDr. Katarína Ondrášiková
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2021
    ISBN:ISSN 1337-723X