Prevention of postural disorder in preschoolers

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-83-65441-62-1