Identifikácia a riešenie sociálnych problémov u pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
    Vydavateľstvo:Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, 2017, s. 9- 19
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-80-89542-66-6