Vybrané metódy nefarmakologickej terapie u seniorov

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Šupínová, Mária [Autor, 20%] ; Zrubáková, Katarína [Autor, 20%] ; Ižová, Marcela [Autor, 20%] ; Moraučíková, Eva [Autor, 20%] ; Novysedláková, Mária [Autor, 20%] ;
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Varšava (Poľsko) : Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 2019. – 136 s.
    Rok vydania:2019
    ISBN:978-83-952951-5-7