AFD Meracie a hodnotiace nástroje v starostlivosti o pacienta po cievnej mozgovej príhode = Measurement and Evaluation of the Instrument in Patient History after the Vascular and Cerebral Stroke

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mária Lehotská PhD.
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
    Rok vydania:2018
    ISBN:978-80-561-0599-3