Využitie nefarmakologickej liečby u seniorov v domácej a ústavnej starostlivosti = Use of non-pharmacologicaltreatment in home and institutionalcare of theelderly

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 2571-0702