Manažment progresie PSA po lokálnej liečbe karcinómu prostaty

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
    Rok vydania:2020