Ľubomíra, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo

    „Fakulta zdravotníctva mi dala veľa. Naučila ma nebáť sa, byť hrdá na svoje povolanie.“

    Mgr. Ľubomíra Hrabušová

    • absolventka študijného programu ošetrovateľstvo z roku 2008 /2009
    • manažérka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LH, s.r.o. pre spádovú oblasť Bytča a okolie.

    Moje rozhodnutie pre vysokoškolské štúdium bolo  spontánne. Motivovalo ma poznanie a hlad po nových informáciách, napriek tomu, že som už mala dospelé deti a dobre rozbehnutú firmu. Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti som založila v roku 2010, počas štúdia na FZ KU. Chcela som v praxi využiť nové vedomosti, komunikačné, manažérske schopnosti a praktické zručnosti, nadobudnuté počas štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Fakulta zdravotníctva mi dala veľa. Naučila ma  nebáť sa, byť hrdá na svoje povolanie. V súčasnosti reprezentujem v zdravotníckom systéme povolanie sestry ako rovnocenného partnera iných zdravotníckych profesionálov a spojivo medzi lekárom a pacientom. Som rukami, nohami, očami a ušami pre tých, ktorí ich stratili. Som nádejou pre tých, kde je už medicína bezmocná. Vyprevádzam dôstojne na druhý breh tých, ktorí nás opúšťajú. Som útechou tým, ktorí stratili svojich najbližších. Pomáham najzraniteľnejším, najbezmocnejším a najslabším z nás a snažím sa zachovať a ochrániť ich práva a ľudskú dôstojnosť. Toto je práca mojich snov, ktorá sa stala aj mojim poslaním. Nevypínam telefón ani doma po práci, nikdy neviem, kedy mi niekto zavolá s prosbou o pomoc alebo len tak, že mu je smutno. Moji pacienti ma potrebujú a to ma v mojej práci nesmierne napĺňa. Práca sestry v ADOS ma naučila trpezlivosti, empatii, úcte k človeku a hlavne načúvať. Nikdy sa nevzdať, spolupracovať s praktickými a odbornými lekármi, so sociálnymi odbormi v rámci okresu a kraja, s primátormi a starostami jednotlivých miest a obcí.  Bez spoločnej multidisciplinárnej spolupráce sa táto ťažká, ale krásna práca v teréne dobre robiť nedá.