Současné možnosti reiradiace nádorů hlavy a krku

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
    Rok vydania:2021
    ISBN:ISSN 1802-4475