Projekty a granty

  Počet nájdených projektov: 5

  Praktické postupy pre zdravotníckych záchranárov učebnica, workbook a multimediálne DVD

  Číslo projektu:015KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2021

  2018 - 2021 KEGA Projekt č. 015KU-4/2018

  Profesijná aplikovaná etika v študijných odboroch urgentná zdravotná starostlivosť a verejné zdravotníctvo pre potreby praxe - dvojjazyčné učebnice

  Číslo projektu:007KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2021

  2018 - 2021 KEGA Projekt č. 007KU-4/2018

  Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU

  Číslo projektu:002KU-2-3/2016 Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 31. Dec 2017

  2016 - 2017 MŠVVaŠ SR Projekt č. 002KU-2-3/2016

  Quality of cardiopulmonary resuscitation education in nursing and paramedic stuff

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 31. Dec 2017

  2013 - 2017 Fundation of European Economic Interest Grouping, Brusel, 2013

  Uspokojovanie spirituálnych potrieb zomierajúcich pacientov z pohľadu pracovníkov v zdravotníctve z hľadiska praxe

  Číslo projektu:034KU-4/2013 Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 31. Dec 2015

  Projekt č. 034KU-4/2013 - spoluriešiteľ