Social determinants and interventions in tuberculosis = Sociálne determinanty a intervencie pri tuberkulóze

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Ivan Solovič CSc., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha (Česko) : Trios. – Roč. 78, č. 3, s. 91-95
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1213-810X