Zdravotnícki záchranári a uspokojovanie potrieb zomierajúcich v prednemocničnej starostlivosti = Paramedics and Meeting the Needs of Dying in Prehospital Care

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. MUDr. Marián Šanta CSc., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, MUDr. Jaromír Tupý PhD., MBA
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2017
    ISBN:ISSN 1337-723X