Príprava študentov Fakulty zdravotníctva na riešenie problematiky medicíny katastrof v rámci hromadných neštastí / Preparation of Students of the Faculty of Health to Address the lssue of Disaster Medicíne in Time of Disaster

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH, PhDr. et Bc. Marek Šichman PhD. MBA, MPH, DPH, DSc.
    Ďalší autori:et.al
    Rok vydania:2017
    ISBN:ISSN 1337-723X