Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

    Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

    Bakalársky študijný program „Urgentná zdravotná starostlivosť“ umožňuje študentovi získať primerané teoretické vedomosti a praktické zručnosti na základe ktorých dokáže v systéme zdravotnej starostlivosti organizovať, zabezpečovať a poskytovať všetkým osobám v kritickom stave, neodkladnú prednemocničnú starostlivosť a život zachraňujúce činnosti, ktoré vyplývajú z odborných kompetencií pre profesiu zdravotnícky záchranár. Pre výučbový proces je k dispozícii moderne zariadená učebňa pre nácvik praktických výkonov a postupov v činnosti záchranára. Časť výuky sa odohráva v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok - FN, ktorá je certifikovaná na zabezpečovanie kurzov BATLS v rámci NATO.

    Viac o katedre