Využitie ošetrovateľskej rehabilitácie u seniorov v ústavnej starostlivosti

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Zrubáková PhD., PhDr. Mária Novysedláková PhD., doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
    Vydavateľstvo:Sestra : odborný časopis pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov. – Bratislava (Slovensko) : Stratégie na Slovensku, Bratislava (Slovensko) : Ecopress.
    Rok vydania:2021
    ISBN:ISSN 1335-9444