Plusy a mínusy biotechnológii z pohľadu pôrodnej asistencie

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.
    Vydavateľstvo:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaházi Rožňava, 2018. 142 s.
    Rok vydania:2018
    ISBN:978-80-8132-182-5