Kvalita života pacientov po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu = Quality of Life of PatientafterTotalKneeArthroplasty

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mária Novysedláková PhD.
    Vydavateľstvo:1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
    Rok vydania:2018
    ISBN:978-80-561-0599-3