Decline in cases of tuberculosis in Slovakia does not mean that we have won = Pokles prípadov tuberkulózy na Slovensku neznamená, že sme zvítťazili

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha (Česko) : Trios. – Roč. 78, č. 3, s. 96-101
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1213-810X