Úloha mitochondriálnych medziorganelových kontaktných miest v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:RNDr. Andrea Tvarožná
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-223-4711-2