Predikcia vývoja epidemiologickej situácie tuberkulózy na Slovensku do roku 2030 - aktualizácia údajov

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:1. vyd. – Olomouc (Česko) : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká pneumologická a ftizeologická společnost
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-7471-282-1